Celem PTAM jest integracja środowiska muzykologów, teoretyków, kompozytorów i wykonawców wokół szeroko pojętego rozumienia i naukowej interpretacji muzyki. Z tego względu nasi członkowie wywodzą się zarówno z Akademii Muzycznych, jak i z Instytutów Muzykologii z całej Polski, są wśród nas także niezależni badacze zaangażowani w rozwój analizy muzycznej w Polsce.

W swoich działaniach ukazujemy historyczne i aktualne dokonania polskich badaczy w zakresie analizy muzycznej, m.in. sonologię (J.M. Chomiński), teorie formy muzycznej (J.M. Chomiński), struktur muzycznych (J.M. Zalewski), harmonii (K. Sikorski, J.M. Chomiński), czy stosowane przez J. Humięcką-Jakubowską metody informatyczne (Sonic Visualiser, MIDI Toolbox, MIR Toolbox). Osiągnięcia te przedstawiamy w trakcie organizowanych przez nas warsztatów analitycznych i sympozjów, a także w czasie współorganizowanych przez nasze stowarzyszenie konferencji:

 

Sympozjum Finał Sonaty b-moll op. 35 Fryderyka Chopina w perspektywie analitycznej 13 czerwca 2015 (analiza schenkerowska, zautomatyzowana analiza muzyki przy zastosowaniu MIDI Toolbox, MIR Toolbox, teorie A. Forte’a czy interpretacja wykonawcy – hermeneutyczne odczytanie dzieła muzycznego)

Warsztaty z zastosowania programu komputerowego Sonic Visualiser do przeglądania i analizowania zawartości plików dźwiękowych muzyki, 7 czerwca 2016, prowadzenie prof. UAM dr hab. Justyna Humięcka-Jakubowska

Konferencja współorganizowana: Język muzyczny współczesnych kompozytorów polskich: autorefleksje. 25-26 września 2015 (konfrontacja autorefleksji kompozytorskiej z działaniami artystycznymi jako jedna z metod pracy nad dziełem muzycznym)

Materiały pokonferencyjne opublikowane zostały w nr 12 (2015) „Musicology Today” (wydawca De Gruyter):

http://www.degruyter.com/view/j/muso.2015.12.issue-1/issue-files/muso.2015.12.issue-1.xml 

Konferencja pod patronatem PTAM: Muzyka czystej formy Andrzeja Dobrowolskiego, 4-6 grudnia 2015.

 

Search